A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Спаський ліцей
Кролевецької міської ради

Правила прийому до закладу освіти

Вiдповiдно до наказу Міністерства  освiти і науки України від 16.04.2018 року №367 прийом учнів на навчання до першого класу здійснюється за таким алгоритмом

Щорічно засновник видає наказ про набір учнів до першого класу.

До 31 травня поточного року батьки особисто звертаються до директора школи і подають документи встановленого зразка:

Заява одного з батьків дитини, подана особисто (з пред'явленням документа, що посвідчує особу заявника. 

- Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документу).

- Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року №628, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повтору) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Не пізніше 01 червня поточного року директор школи видає наказ про зарахування учнів до першого класу (відповідно до території обслуговування). 

Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

До 15  червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу.  діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367

Зарахування до п'ятого класу закладу освіти відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів четвертого класу цього ж закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності)  діти зараховуються у такому порядку: до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування, впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

Зарахування до 10 класу закладу освіти відбувається після видання наказу про переведення  до нього учнів дев'ятого класу цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого заклади освіти.

Для переведення учня з одного закладу освіти до іншого, учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) подають: 

  •  заяву одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття); 

  •  письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня. 

Із закладу освіти відраховуються учні, які: 

  1. Здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту. 

  2.  Зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. 

  3. Переводяться до іншого закладу освіти. 

  4. Вибувають на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу освіти.

 

ЗРАЗОК

Директору _______________________

(повне найменування закладу освіти)

_________________________________

(прізвище та ініціали директора)

_________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) з

аявника чи одного з батьків дитини) який (яка) проживає за адресою:

________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________

Адреса електронної поштової скриньки:

________________________

ЗАЯВА

про зарахування Прошу зарахувати _______________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження) до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою ____________________________________________________________________ на _____________ форму здобуття освіти. Повідомляю про: наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_______________________________________________________); (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти) навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) _______________________________________________; (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри) про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ ____________________________________________________________________; (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти) про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити); потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому *процесі: так /ні (потрібне підкреслити); інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу: ____________________________________________________________. Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах. Додатки: (за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367)

_________ ________________ (дата) (підпис)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування