A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Спаська гімназія
Кролевецької міської ради

Річний звіт про підсумки освітнього процесу за 2021-2022 навчальний рік і завдання на наступний

Дата: 09.07.2023 18:08
Кількість переглядів: 10

Перевіривши  та  проаналізувавши  звіти  класних  керівників  та  класоводів  про  успішність, відвідування  та  рух  учнів  за  рік, а  також  результати  контрольних  робіт  та  відвідані  уроки  вчителів, відмічаю, що  педагогічний  колектив  ліцею  протягом  року  працював  над  реалізацією  Концепції  Нової  української  школи, створенням  умов  для здобуття  загальної  середньої  освіти, розвитком  мислення, формуванням  активності  учнів, національної  свідомості  в  руслі  Закону  України  «Про повну загальну   освіту».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів», керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради навчального закладу, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

Початок 2022 року складний і неочікуваний, це рік війни, рік, де нам потрібно вчитися за створеними вимушеними умовами. Всі  діти  шкільного  віку були вчасно   охоплені  навчанням, вибравши змішану форму.    Педагогічний  колектив  ліцею  визначив  вузлові  проблеми, які  охопили  всі  питання  навчально-виховного  процесу. Ці  проблеми  реалізовувались  через  систему  уроків ,онлайн-навчання, позаурочні  заходи, засідання  педрад, нарад  при  директорі. Учительський  колектив  забезпечував  реалізацію  провідних  ідей  реформи  школи, навчальних  програм, дбав  про  підвищення  ефективності  навчально-виховного  процесу  по  опануванню  учнями  ключовими  компетентностями  з  основ  наук, і також вивчав і реалізовував питання навчання в умовах війни.

Добрих  успіхів  у  навчанні  та вихованні  учнів  домагаються  вчителі  початкових  класів. Запровадження  нових  форм  і  методів  у  навчанні, постійна  кропітка  праця, натхнення  допомогли  їм  домогтися  добрих  результатів. Цей висновок можна зробити стосовно відвіданих уроків у початкових класах. Дійсно уроки у новій школі цікаві, захоплюючі, різноманітні. Вчителі весь час намагаються урізноманітньовати свої уроки, створючи цікаві завдання, використовуючи ІКТ, постійно проводять руханки. А діти, в свою чергу, швидко вчаться переключати свою увагу з одного завдання на інше. Вчителі постійно формують свою увагу на  формуючому оцінюванні, зазначають похвалою, заохочуванням, смайликами. При цьому на першому місці в кожного вчителя стоїть формування компетентностей учасників освітнього процесу і створення комфортного освітнього середовища.

Сумлінно  відносяться  до  справи  навчання  і  виховання  учнів  учителі середньої та старшої ланки. Свою дільність вони спрямували  на          виконання основних            завдань:
- уміння застосовувати теоретичні знання;
- набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;
- засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового досвіду, використання сучасних засобів, а також нетрадиційних форм і методів навчання,     нових  педагогічних технологій;

-навчання дітей в умовах війни, що було найскладніше для них;

 -розроблення  уроків і вміння поділитися власним досвідом через новітні платформи;

-  розвиток компетентнісного підходу до учасників;

- розроблення і опрацювання критерій оцінювання;

-не допущення проявів булінгу та своєчасного реагуванням;

- академічна доброчесність учасників освітнього процесу.

     Наші вчителі забезпечили для випускників ліцею здатність скласти НМТ, пропонували різноманітні підходи та новітні технології для підготовки, створюючи їм комфортні умови.   Вчителі  навчають  дітей  висловлювати  власну  думку, критично  мислити, приймати  рішення, розв’язувати  проблеми, бути компетентним у сучасному освітньому середовищі Зрозуміло, виникали труднощі через військовий стан, але всі учні склали НМТ на середньому рівні.

Заступником  директора ліцею з  навчально-виховної  роботи був  підготовлений  заздалегідь  розклад  уроків, графік  проведення  відкритих  уроків, контрольних  робіт.

З  метою  координації  методичної  роботи  було створено  методичну  раду  освітнього  округу. На  базі  Спаського ліцею  працювали  методичні  об’єднання: гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, а також творча група вчителів,  які  обговорювали  проблеми  навчально-виховного  процесу, його  поліпшення.

Протягом року  адміністрація  і  вчителі  ліцею  брали  активну  участь  в  онлайн-семінарах, вебінарах, психолочних тренінгах.

          В  зв’язку  з  атестацією  педагогічних  працівників  розпочато  вивчення  системи  роботи  вчителів, що атестуються.

Директор  та  його  заступник   відвідували  уроки  і  позаурочні  заходи  у  даних  вчителів, ведеться  контроль  за  веденням  документації, за  їх  роботою  по  створенню  матеріальної  бази  навчальних  кабінетів, виховною  і  позакласною  роботою.

В  І  семестрі проходили  адаптацію  учні  5  класу, вивчалися питання їхнього складного переходу  до  навчання  в  умовах  Нової  української  школи  та  особливості  навчально-виховного  процесу  в  5  класі. На засіданні педагогічної ради було затверджено оцінювати після осінніх канікул. Учні вдало подолали цей перехід, із задоволенням отримували оцінки.  

В  жовтні-листопаді  було  проведено    Всеукраїнські  учнівські  олімпіади, але на сучасних освітніх платформах в онлайн-форматі, були переможці з деяких предметів.

Також з вересня місяця Спаський ліцей Кролевецької міської ради запустив в хід електронні журнали для 2-9 класів. Учасникам освітнього процесу електронна версія журналу сподобалася.

    Виховна  робота  в  школі  проводилась  за  всіма  напрямками  згідно  затвердженого  плану. Особлива  увага  приділялась  таким  напрямкам:

 • профілактика  правопорушень  серед  школярів;
 • пропаганда  здорового  способу  життя;
 • духовноморальне  виховання;
 • трудове  виховання;
 • військовопатріотичне  виховання.

Багато  уваги  приділяється  вихованню  культури  спілкування, формуванню  досвіду  культурного  проведення  дозвілля  у  вільно  обраних  видах  діяльності.

          Для виконання програми    «Основні орієнтири виховання учнів  1-12 класів  загальноосвітніх навчальних закладів України»    у  своїй роботі   класні керівники та класоводи   використовували такі форми і методи виховної діяльності : година спілкування, класні збори, година класного керівника,  конкурс,  рольова гра,  вікторина, веселі старти та естафети,  проект, операція, спартакіада, турнір, ігрова програма, акція (милосердя благодійна, екологічна та ін.),виставка творчих робіт,конкурсна програма, інтелектуальна гра.  Досягнення виховної мети здійснювалося  через проведення  місячників  виховання :  вересень - місячник здорового способу життя  «Збережи здоров’я та й на все життя» , жовтень - місячник морально-правового виховання «Без прав – немає обов`язків », грудень -  місячник національного виховання « Мій край – моя історія жива ». Виховання учнів реалізується у процесі організації:

 • навчальновиховної діяльності;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • позашкільної освіти;
 • роботи органів учнівського врядування;
 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями.

     В  школі  дієво працювало    учнівське самоврядування, проводились  загальношкільні  лінійки  з  підсумками  результатів  змагань,  з  поведінки, успішності..

      Педагогічний  колектив  підтримував  тісний  зв'язок  з  батьками  через  щоденники, виклики  батьків  до  школи, батьківські  збори, засідання  батьківського  комітету.

В  цілому за перший семестр поточного навчального  року виховна робота проводилась на належному рівні, всі матеріали викладалися на сайті ліцею.

 

         

  Основними завданнями на наступний навчальний  рік педагогічний колектив визначає:

 • Забезпечити безперебійний  освітній  процес у ліцеї та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах ;
 • Створити  умови  для розвитку самомотивації  творчості, інноваційної професійної діяльності  педагогів;
 • Створити для кожної дитини ресурс  її особистісного розвитку в контексті реалізації науково-методичної проблемної  теми ;
 • Здійснювати підтримку і педагогічний  супровід  дітей з особливими освітніми  потребами;
 • Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсах;
 •  Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень;
 • Запровадження в закладіі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання і виховання;
 • Створити  комфортні  психолого-педагогічних умов для підвищення мотивації учасників освітнього процесу для самореалізації та успіху;
 • Налагодити  взаємодію  з батьківською громадськістю щодо мотивації їхніх дітей до  шкільної освіти;
 • Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог навчального закладу;
 • Продовження роботи психологічної служби у напрямку надання послуг всім  учасникам освітнього  процесу.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено